Deze pagina in het nederlands This page in english ABO on YouTube ABO on Facebook
home ton koopman
Blijf op de hoogte! Schrijf u in voor onze nieuwsbrief
cart
play
fwd
Beluister fragementen

Wordt vriend!

img
“Op een vriend kun je altijd bouwen”.

Dirigent, organist/klavecinist en barokambassadeur Ton Koopman


Amsterdam Baroque Orchestra & Choir zoekt vrienden

De Stichting Vrienden The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir (Vrienden ABO&C) is voortdurend op zoek naar nieuwe wegen om Nederland’s beste barokorkest en -koor blijvend in staat te stellen te doen waarmee ze groot zijn geworden: de mooiste barokmuziek op topniveau uitvoeren. Het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir (ABO&C) heeft de internationale norm gezet voor de historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk, zowel op het concertpodium als op CD. Vele nationale en internationale prijzen onderstrepen het belang en het succes van Ton Koopmans jarenlange pionierswerk.

In de tijd waarop Ton Koopman zich in het bijzonder richt, maakten kerkgemeenschappen, stadsbesturen, universiteiten en keurvorsten het componisten en uitvoerende musici mogelijk hun vak uit te oefenen. Johann Sebastian Bach kon mede daardoor de status van aartsvader van de barokmuziek bereiken. In onze tijd van vergaande en voortschrijdende individualisering en privatisering doen wij graag een beroep op u als persoon, als liefhebber van de muziek van Bach en zijn tijdgenoten. Samen met u kunnen wij ervoor zorgen dat deze prachtige muziek ook in de toekomst zal blijven klinken.

Steun Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. Wordt vriend, goede vriend of boezemvriend. Wij kunnen dan blijven doen wat u van ons verwacht: het uitvoeren van de mooiste barokwerken op het hoogste niveau.

Zo wordt u vriend

Als vriend van Ton Koopman en het ABO&C kiest u voor een jaarlijkse schenking van minimaal € 35,-.
Dat bedrag zal per machtiging tot wederopzegging van uw bankrekening worden afgeschreven.
Wat mag u van ons verwachten:
• Gratis welkom-CD bij inschrijving.
• Uitnodigingen voor gratis generale repetities en inleidingen.
• Droe maal per jaar onze nieuwsbrief met actuele informatie over dirigent, koor en orkest.
• Een korting van € 2,50 op elke CD die u via de website www.tonkoopman.nl bestelt.

Als goede vriend maakt u jaarlijks minimaal € 100,- over. Uiteraard geniet u de voordelen van een vriend, maar er is meer:
• Gratis toegang tot het jaarlijkse vriendenconcert.
• Gratis toegang voor een introducé bij een concert.

U wilt boezemvriend worden? Voor € 250,- of meer bieden wij u, naast de voordelen die goede vrienden genieten:
• Jaarlijks de nieuwste CD-uitgave gratis.
• Gratis toegang voor een introducé bij twee concerten.

Stuur ons een email met uw adresgegevens en wij sturen u alle benodigde informatie en een machtigingsformulier.

ANBI - belastingvoordeel 

Zowel de Stichting Vriendenkring The Amsterdam Baroque Orchestra als de Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir zijn in het bezit is van de ANBI-status. Hierdoor zijn uw giften onder voorwaarden aftrekbaar. Periodieke schenkingen van vijf jaar of langer kunnen notarieel worden vastgelegd, uw fiscaal voordeel kan daarbij oplopen tot 52 procent. Bij een periodieke schenking van € 750,- of meer per jaar nemen wij graag de notariële kosten voor onze rekening. Uiteraard geven wij u graag meer informatie over de fiscale voordelen van uw schenking. 

In het kader van onze ANBI-status zijn wij verplicht vanaf januari 2014 jaarlijks een aantal documenten openbaar te maken. U treft deze stukken en nadere informatie over het ABO&C en de Vrienden ABO&C hieronder aan. 

Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir

Meerweg 23
1405 BC  Bussum
The Netherlands
tel + 31 35 6926000
info@amsterdambaroque.nl

KVK: 41206340
IBAN: NL42RABO0140811192 
BIC: RABONL2U
RSIN: 7025579

Doelstelling Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir: De Stichting stelt zich, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel voor een zo breed mogelijk publiek muziekuitvoeringen te verzorgen, in het bijzonder door het Amsterdam Baroque Orchestra and Choir, alsmede het geven van opdracht tot, dan wel het verlenen van medewerking aan het registreren van muziek op daartoe naar het oordeel van het bestuur geschikte registratiemiddelen, alsmede de verspreiding daarvan, en voorts al hetgeen daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Het (onbezoldigde) bestuur van Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir is per heden als volgt samengesteld: 

F.C. de Ruiter, voorzitter
L.J.M. Janssen, secretaris
J.W. Kamer, penningmeester

Klik hier voor het Beleidsplan van Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Klik hier voor de Balans en Winst- en Verlies Rekening 2018 van Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Klik hier voor de Balans en Winst- en Verlies Rekening 2017 van Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Klik hier voor de Balans en Winst- en Verlies Rekening 2016 van Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Klik hier voor de Balans en Winst- en Verlies Rekening 2015 van Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir
Klik hier voor de Balans en Winst- en Verlies Rekening 2014 van Stichting Amsterdam Baroque Orchestra and Choir

Stichting Vriendenkring The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir

Meerweg 23 (Postadres)
1405 BC Bussum
The Netherlands

RSIN: 812923637
KVK: 32100767
IBAN: NL46RABO0343768003
BiC: RABONL2U

Doelstelling Stichting Vriendenkring The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir: Het verlenen van financiële ondersteuning aan het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir.

Het (onbezoldigde) bestuur van Stichting Vriendenkring The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir is per heden als volgt samengesteld: 

R. J Geel, voorzitter
Frank van Vliet, penningmeester
D. van Rijn, publiciteit
T. Meinhardt, redactie Nieuwsbrief
I. Phoa-Provatoroff, lid
M. van der Heijden, lid

Klik hier voor het Jaarverslag 2015 van Stichting Vriendenkring The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
Klik hier voor het Jaarverslag 2014 van Stichting Vriendenkring The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
Klik hier voor het Jaarverslag 2013 van Stichting Vriendenkring The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir
Klik hier voor de Balans en Winst- en Verliesrekening 2013 van Stichting Vriendenkring The Amsterdam Baroque Orchestra & Choir